Risk Factory

Veiligheid heb je in eigen hand. Dat begint met zelfredzaamheid. In de Risk Factory worden leerlingen  van de groepen 8 zich bewust bewust van risico’s. In nagebootste praktijksituaties ervaren ze (on)veiligheid en leren ze hoe te handelen. Dat doet Risk Factory met interactieve veiligheidsscenario's over o.a. brandgevaar, risico’s internetgebruik, verkeersveiligheid, risico’s alcoholgebruik, effect van groepsdruk, contact met hulpdiensten, etc.

Kortom, De Risk Factory Twente is hét veiligheidseducatiecentrum waar bezoekers zich bewust worden van veiligheidsrisico's én oplossingen. In de schooljaren 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022 wordt het concept Risk Factory Twente opgenomen in het lesprogramma van alle groepen 8 van de scholen binnen KOE. Dit houdt concreet in dat de  leerlingen van groep 8 invulling geven aan het totale programma van Risk Factory Twente.Media
  • Lg_Risk-Factory_commercieel_RGB