Kernwaarden

De kernwaarden van onze structuur zijn:

Geluk

We willen van betekenis zijn voor onze leerlingen, ouders en als team voor elkaar. We willen dat leerlingen in staat gesteld worden gelukkig te zijn, succes te hebben en actief deel te nemen aan de maatschappij. Er is veel aandacht voor de veiligheid en het welzijn voor de leerling als basis voor hun ontwikkeling. We bieden handvatten om mogelijk een bijdrage te leveren aan het geluk van leerlingen en als teamleden aan elkaar. Het vraagt om constante afstemming van gevoel, behoefte en het creëren van mogelijkheden. 

Vertrouwen 

Alles wat je nodig hebt, zit al in jezelf. We vinden het belangrijk dat leerlingen vertrouwen hebben in hunzelf, in elkaar, in ons en in de maatschappij. Dit biedt namelijk voor ons een basis in samenwerking. We laten leerlingen groeien door onze positieve benadering, hoge verwachtingen en het opdoen van succeservaringen. We communiceren open en transparant met leerlingen en steken in op het helpen ontdekken van kwaliteiten en talenten.  

 

Verbinding 

Alles begint met de verbinding met jezelf. Door af te stemmen op je eigen gevoel, je lichaam, passie en persoonlijke waarden kun je groeien en je autonomie vergroten. Vanuit de verbinding met onszelf gaan we relaties aan met anderen. Door met aandacht te luisteren naar anderen kunnen we verbinding maken vanuit begrip en compassie. Deze verbinding leggen wij met leerlingen, als team met elkaar en met ouders. Verbinding betekent ook het erkennen dat we onderdeel zijn van een geheel. Wij hebben te maken met wederzijdse afhankelijkheid. Wij hebben anderen nodig en zij hebben ons nodig. Wij hebben de verantwoordelijkheid en het recht om een bijdrage te leveren aan deze wereld. De maatschappij om ons heen biedt ons kansen om onze vaardigheden en opgedane (zelf)kennis te oefenen. 

 

Ontwikkeling 

We zijn een lerende en professionele organisatie. We willen leerlingen en elkaar uitdagen om hun volledige potentie te ontdekken. We vinden het belangrijk dat zowel medewerkers als leerlingen hun talenten kunnen ontdekken, ontplooien en inzetten. 

We dagen leerlingen en elkaar uit om uit hun comfortzone te komen en te ervaren welke groei dit kan opleveren. We dagen uit om te groeien, op zowel cognitief niveau als op de brede ontwikkeling. Fouten maken is noodzakelijk om te kunnen groeien. Door open te staan voor de feedback van anderen, open te staan voor ontwikkelingen om ons heen, nieuwe dingen te leren, te reflecteren en durven keuzes te maken, blijven we in beweging.  

 

Verantwoordelijkheid    

Door in te zetten op het vergroten van zelfkennis en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces willen we de autonomie en het zelfvertrouwen van leerlingen en onszelf vergroten. Zelfkennis wat betreft het besef waar je kracht en uitdaging ligt. Met deze kennis kunnen leerlingen en medewerkers een keuze maken die voor hen het beste is. Het stelt je in staat verantwoordelijkheid en eigenaarschap te tonen. Zelfkennis geeft richting en vergroot keuzemogelijkheden. Je kunt flexibel meebewegen.