Kernwaarden

Uitgangspunt voor ons zijn de volgende kernwaarden:

Mensgericht

Mensen staan centraal in ons handelen en we voelen ons betrokken bij allen met wie we te maken hebben. Met kindgericht zijn, geven wij aan dat het kind voor ons in het middelpunt staat.

Professioneel
We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en we worden gedreven om goede prestaties te leveren. We stellen dan ook hoge eisen aan onze pedagogische vaardigheden en aan onze integriteit en betrouwbaarheid.

Gericht op samenwerking en het delen van kennis
Leren van elkaar en leren door elkaar beschouwen wij als effectieve manieren om onszelf te ontwikkelen én om de bevlogenheid in ons werk te versterken.

Veranderingsbereid
We zijn op zoek naar mogelijkheden om te verbeteren en te vernieuwen. We participeren in de veranderingen en innovaties die aan de orde zijn en we anticiperen daarop.

Denken in mogelijkheden
We hebben een positieve levenshouding en dat maken we zichtbaar. We handelen proactief. We nemen verantwoordelijkheid voor onze houding en ons gedrag, stralen plezier uit in ons werk, inspireren anderen door ons enthousiasme en zijn daarmee een rolmodel voor elkaar en voor onze leerlingen.