Leerlingen teams

Op onze school willen wij graag dat kinderen, juffen, meesters en ouders/ verzorgers gelukkig zijn. We vinden dat leerlingen ook het recht hebben om hun vaardigheden te oefenen, hun talenten in te zetten om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en hiermee hun persoonlijk leiderschap te vergroten. 

 

Dit kunnen leerlingen doen via het Leerlingen Teams. Deze teams bestaan uit leerlingen uit groep 5 t/m 8. De leerlingen van groep 1 t/m 4 worden spelenderwijs betrokken.  

 

Voorbeelden van de verschillende soorten Leerlingen Teams zijn: het presentatieteam, rondleidteam, versierteam, mediateam, soundteam, ICT-team, pleinwachtteam en het horecateam. 
 

Leerkrachten zorgen voor een planning voor de vorming van Leerlingen Teams. Daarnaast maken ze plakkaten om de diverse teams zichtbaar in de gangen waarop leerlingen zich kunnen gaan inschrijven. Op deze plakkaten staat de naam van het team, het doel van het team en een checklist van bijbehorende vaardigheden.  
Elk Leerling Team wordt begeleid door een leerkracht. Deze maken
 een ronde langs de groepen 5 t/m 8 om uit te leggen hoe de inschrijving in zijn werk gaat. Leerlingen die hiervoor belangstelling hebben, kunnen hun naam schrijven bij het team waarvoor ze belangstelling hebben. 

 

Het Leerling Lighthouse Team bepaalt, in overleg met het Lighthouse Team welke leerlingen deelnemen aan de Leerlingen Teams. Zij bepalen samen hoe ze de bekendmaking vorm willen geven. De bekendmaking richting alle ouders zal per nieuwsbrief door het mediateam gebeuren. 


Begeleiding leerlingen teams

Ieder team wordt begeleid door een leerkracht. Deze leerkracht is voor het Leerlingen Team een aanspreekpunt. Samen kan gekeken worden naar het inzetten van de persoonlijk leerpunten, hoe persoonlijk leiderschap in deze rol vergroot kan worden, hoe de rol ingevuld gaat worden, wat de Big Rocks zullen zijn, wat de doelen zijn, etc. Deze Big Rocks worden weggezet in een planning en gedeeld met de leerlingen, team en ouder(s)/ verzorger(s). Verder kan de leerkracht zelf met het leerlingenteam bepalen of het nodig is een groepsdoel vast te stellen. Dit is ook deels afhankelijk van het soort team. 

Ieder lid van het Leerlingen Team vult hiervoor een formulier in dat wordt toegevoegd aan zijn of haar portfolio. Aan het einde van het half jaar vullen alle leerlingen die deel hebben genomen hun evaluatie in en bespreken dit met hun begeleidende leerkracht en het Leerling Lighthouse Team. Dit formulier wordt per schooljaar 2020-2021 opgenomen in hun portfolio. Successen worden in het leerlingenteam gevierd op de manier die ze vooraf met elkaar hebben afgesproken. 

Voor de verdeling van de leerkrachten is het teamlid dat zitting heeft bij het Leerling Lighthouse Team verantwoordelijk. Dit wordt zichtbaar gemaakt op het bord van de Leerlingen Teams. Daarnaast worden de leerlingenteams in de nieuwsbrief en op de website van de school kenbaar gemaakt. 

Het Leerling Lighthouse Team houdt de grote lijnen van de Leerlingen Teams in de gaten. In de gang hangt een wandbord waar de Leerlingen Teams de ruimte hebben om hun nieuws en schemas kenbaar te maken. 

 

  


Ieder lid is pro-actief in

het meenemen van een persoonlijk leerdoel, vanuit de startgesprekken met leerkracht en ouder(s)/ verzorger(s)waarbij duidelijk wordt waarin hij of zij het persoonlijk leiderschap wil oefenen. Het leerdoel wordt tijdens overleg onder de aandacht gebracht en meegenomen in de evaluatie; 

-het voor ogen hebben op welke wijze hij of zij in de teamrol kan bijdragen aan het geluk van de leerlingen in de school; 

in het meenemen van zijn of haar persoonlijk mission statement mee naar de vergadering, vanaf het moment dat deze is opgesteld;  

het meebrengen van de map van het Leerlingen Team, waarin de documenten worden bewaard en 

het inbrengen van de ideeën van leerlingen van de school. 

  

 

De Leerlingen Teams zullen bij bijvoorbeeld leiderschapsdagen een rol spelen, maar ook in de dagelijkse schooldag. Hierin blijft onze enige regel ‘Ik wil gelukkig zijn, ik wil dat de klas gelukkig is, ik wil dat de juffen en meesters gelukkig zijn. Daarom doen we gewoon en zijn we bijzonder!’ leidend.