Leerlingenteams

Op onze school willen wij graag dat leerlingen, leerkrachten en ouders/ verzorgers gelukkig zijn. We vinden dat leerlingen ook het recht hebben om hun vaardigheden te oefenen, hun talenten in te zetten om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en hiermee hun persoonlijk leiderschap te vergroten. Dit kunnen leerlingen doen via Leerlingenteams. Deze teams bestaan uit leerlingen uit groep 5 t/m 8. De leerlingen van groep 1 t/m 4 worden spelenderwijs betrokken.

Voorbeelden van de verschillende soorten Leerlingenteams zijn: het presentatieteam, rondleidteam, versierteam, mediateam, soundteam, ICT-team, pleinwachtteam en het horecateam. Ieder team vraagt andere vaardigheden. Leerlingen krijgen twee keer per jaar de kans om zich in te schrijven voor een team.


Begeleiding leerlingenteams

Ieder team wordt begeleid door een leerkracht. Deze leerkracht is voor het Leerlingenteam een aanspreekpunt. Samen kan gekeken worden naar het inzetten van de persoonlijk leerpunten, hoe persoonlijk leiderschap in deze rol vergroot kan worden, hoe de rol ingevuld gaat worden, wat de Big Rocks zullen zijn, wat de doelen zijn, etc. Deze Big Rocks worden weggezet in een planning en gedeeld met de leerlingen, team en ouder(s)/ verzorger(s). Verder kan de leerkracht zelf met het leerlingenteam een groepsdoel vaststellen.  

Ieder lid van het Leerlingenteam vult hiervoor een formulier in dat wordt toegevoegd aan zijn of haar portfolio. Aan het einde van het half jaar vullen alle leerlingen die deel hebben genomen hun evaluatie in en bespreken dit met hun begeleidende leerkracht en het Leerling Lighthouse Team. Dit formulier wordt opgenomen in hun portfolio. Successen worden in het leerlingenteam gevierd op de manier die ze vooraf met elkaar hebben afgesproken. 

Het Leerling Lighthouse Team houdt de grote lijnen van de Leerlingen Teams in de gaten.

Ieder lid is pro-actief in

- het meenemen van een persoonlijk leerdoel, vanuit de startgesprekken met leerkracht en ouder(s)/ verzorger(s), waarbij duidelijk wordt waarin hij of zij het persoonlijk leiderschap wil oefenen. Het leerdoel wordt tijdens overleg onder de aandacht gebracht en meegenomen in de evaluatie; 

- het voor ogen hebben op welke wijze hij of zij in de teamrol kan bijdragen aan het geluk van de leerlingen in de school; 

- het meebrengen van de map van het Leerlingen Team, waarin de documenten worden bewaard en 

- het inbrengen van de ideeën van leerlingen van de school. 

De Leerlingen Teams zullen bij bijvoorbeeld leiderschapsdagen een rol spelen, maar ook in de dagelijkse schooldag. Hierin blijft onze enige regel ‘Ik wil gelukkig zijn, ik wil dat de klas gelukkig is, ik wil dat de juffen en meesters gelukkig zijn. Daarom doen we gewoon en zijn we bijzonder!’ leidend.