SCHOOLTIJDEN 

We werken met een continurooster, daarbij houden we ons aan het vijf-gelijke-dagen model. 
Elke dag van 8.30 tot 14.15 uur.

Vanaf 8.20 uur is de school open. Dan mogen de kinderen naar binnen.
Om 8.30 uur gaat de tweede bel, dan gaan de lessen beginnen.

De pauzes zijn van 10.15 tot 10.30 uur en van 12.15 tot 12.45 uur.