SCHOOLTIJDEN 

We werken met een continurooster, daarbij houden we ons aan het vijf-gelijke-dagen model. 
Elke dag van 8.30 tot 14.15 uur. Dit geldt voor de groepen 3 tot en met 8.
Groepen 1 en 2 zijn iedere vrijdag om 12.15 uur vrij.

Vanaf 8.20 uur is de school open. Dan mogen de kinderen naar binnen.
Om 8.30 uur gaat de tweede bel, dan gaan de lessen beginnen.

De pauzes zijn van 10.15 tot 10.30 uur en van 12.15 tot 12.45 uur.