MR

De MR is het medezeggenschapsorgaan van de school. Hierin zit een vertegenwoordiging van het team en de ouders. Zij zijn voor de directie een klankbord bij het bepalen van nieuw beleid en de invulling van diverse zaken in de school. Afhankelijk van het onderwerp hebben ze advies- of instemmingsrechten. Dit is in Nederland wettelijk bepaald. Ook kunnen ze zaken onder de aandacht brengen van de school. De MR behandelt geen individuele zaken.
 De MR-oudergeleding   bestaat uit:
 Angela Spieker
 Marlou Lansink

 De MR-teamgeleding   bestaat uit:
 Ingrid van de Straat
 Haitske van Ham
Voor opmerkingen, vragen of onderwerpen die u graag besproken zou willen hebben, kunt u mailen naar:  pausjoannes-mr@skoe.nl.