MR

De MR is het medezeggenschapsorgaan van de school. Hierin zit een vertegenwoordiging van het team en de ouders. Zij zijn voor de directie een klankbord bij het bepalen van nieuw beleid en de invulling van diverse zaken in de school. Afhankelijk van het onderwerp hebben ze advies- of instemmingsrechten. Dit is in Nederland wettelijk bepaald. Ook kunnen ze zaken onder de aandacht brengen van de school. De MR behandelt geen individuele zaken.

De MR-oudergeleding bestaat uit:
Angela Spieker
Marlou Lansink

De MR-teamgeleding bestaat uit:
Ingrid van de Straat
Haitske van Ham