Waarom The leader in me?


De focus van het onderwijs ligt niet langer alleen op kennisoverdracht. De maatschappij vraagt meer van ons en onze kinderen. Eigen verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend vermogen, samenwerken en doelgericht kunnen werken zijn eigenschappen welke een kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen.
Wij willen dat elk kind in staat gaat zijn om de leiding over het eigen handelen en leren te nemen. Met The leader in me werken wij volgens een concept waarbij team, kinderen en ouders allen betrokken worden om dit mogelijk te maken. De aanpak is gebaseerd op de 7 eigenschappen van effectief leiderschap. Deze eigenschappen zijn bedacht door Dr. Stephen Covey en beschreven in de bestseller De zeven eigenschappen van effectief leiderschap.

De 7 eigenschappen

Klik op de gewoonte voor een uitgebreide uitleg.

De eerste drie eigenschappen hebben betrekking op jezelf:
1. Wees pro-actief. Je kiest zelf hoe je omgaat met datgene wat je overkomt, jij bent de baas over je eigen leven.
2. Begin met het einddoel voor ogen. Je moet een doel en een plan hebben.
3. Belangrijke zaken eerst. Eerst werken dan spelen.

Gewoonte 4,5 en 6 hebben betrekking op het samenwerken:
4. Denk win-win. Zoek naar een oplossing waarbij iedereen voordeel heeft.
5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Luister voor dat je praat. Luister om te begrijpen en niet om daarna te kunnen overtuigen.
6. Creëer synergie. Samen ben je sterker en samen kun je meer dan eenieder
afzonderlijk.

Gewoonte 7 is een bijzondere. Deze gaat over goed voor jezelf zorgen:
7. Houd de zaag scherp. Zorg voor evenwicht op alle gebieden.