hoe regelt de Paus Joannes de privacy?

De nieuwe privacywet AVG is op 25 mei 2018  van kracht geworden en stelt strengere eisen aan het verwerken van persoonsgegevens dan tot nu toe het geval was. De Paus Joannes verwerkt persoonsgegevens van al haar leerlingen, ouders en medewerkers. Wij vinden een goede en zorgvuldige verwerking van groot belang en voldoen aan de eisen die de AVG aan ons stelt.

De directie en alle medewerkers zijn geïnformeerd over "Hoe om te gaan met de nieuwe Privacywet”. Op de Paus Joannes zijn IBP-coördinatoren (Coach Gegevensbescherming) aangesteld die binnen de school het aanspreekpunt zijn rondom zaken die met de privacy verband houden. Dit zijn Yvette Damming en Corine Noordink. Zij zijn bereikbaar op school (053-4353811) of via mail y.damming@skoe.nl en c.noordink@skoe.nl.

Voor de Stichting KOE is een Functionaris Gegevensbescherming benoemd in de persoon van dhr. Oosting. Hij is bereikbaar via het bestuursbureau (053-4349400) of via mail info-fg@skoe.nl.

Op Social Schools kunt u zelf aangeven of we foto's en beeldmateriaal van uw kind mogen gebruiken voor Social Schools, website of sociale media. Klik hier om een uitleg te vinden hoe u dat zelf kunt regelen.