Leerlingen LIGHTHOUSE TEAM


Op onze school willen wij graag dat kinderen, juffen, meesters en ouders/ verzorgers gelukkig zijn. We vinden dat leerlingen ook het recht hebben om hun mening te geven over hoe zij vinden dat we het geluk van iedereen samen kunnen vergroten.

Ieder lid is pro-actief in

- het meenemen van een persoonlijk leerdoel, vanuit de startgesprekken met leerkracht en ouder(s)/ verzorger(s), waarbij duidelijk wordt waarin hij of zij het persoonlijk leiderschap wil oefenen. Het leerdoel wordt iedere vergadering onder de aandacht gebracht en meegenomen in de evaluatie;
-het voor ogen hebben op welke wijze hij of zij kan bijdragen aan het geluk van de leerlingen in de school;
- in het meenemen van zijn of haar persoonlijk mission statement mee naar de vergadering, vanaf het moment dat deze is opgesteld;
- het meebrengen van de map van het Leerling Lighthouse Team, waarin de documenten worden bewaard en
- het inbrengen van de ideeën van leerlingen van de school. 


Begin met het einddoel voor ogen

Het Leerling Lighthouse Team start aan het begin van het schooljaar met het maken van een eigen mission statement. Dit zullen ze presenteren in de groepen en zichtbaar maken op het bord in de gang. Hiervan wordt een foto gemaakt en gedeeld in de gangen, op de website en in de nieuwsbrief.

Daarna stellen ze de belangrijke zaken (de Big Rocks) en doelen voor komend schooljaar samen vast, die elke vergadering leidend zijn en geëvalueerd zullen worden. Deze Big Rocks worden weggezet in een planning en gedeeld met de leerlingen, team en ouder(s)/ verzorger(s).

Het Leerling Lighthouse Team zal bij bijvoorbeeld in de voorbereiding richting leiderschapsdagen een rol spelen, maar ook in de dagelijkse schooldag.
Hierin blijft onze enige regel ‘Ik wil gelukkig zijn, ik wil dat de klas gelukkig is, ik wil dat de juffen en meesters gelukkig zijn. Daarom doen we gewoon en zijn we bijzonder!’ leidend.