Disclaimer

De Paus Joannes en Stichting Katholiek Onderwijs Enschede streven ernaar om op deze website 
correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat de informatie op de 
website onvolledig of onjuist is. De Paus Joannes en Stichting Katholiek Onderwijs aanvaarden geen 
enkele aansprakelijkheid voor schade-/ en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve 
informatie.
Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke op onze website leiden meestal naar anders sites of andere 
informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. De Paus Joannes en Stichting 
Katholiek Onderwijs Enschede hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die 
informatiebronnen en aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Auteursrecht

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het 
beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan De Paus Joannes dan wel 
Stichting Katholiek Onderwijs Enschede. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van De Paus Joannes en Stichting Katholiek Onderwijs Enschede. Deze 
kunt u aanvragen door middel een e-mail.