Missie/Visie

Het motto is van de Paus Joannes is: 

Jij in het middelpunt!

De missie van onze school is:

Goed onderwijs geven dat kinderen de kans geeft om hun eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken. Door de opgedane (zelf)kennis en vaardigheden, stellen we de kinderen in staat om gelukkig te zijn, succes te hebben en actief deel te nemen aan de maatschappij, nu en in de toekomst.  

 

Om daarin te slagen geven wij kinderen de ruimte te oefenen in het ontwikkelen van (zelf)kennis en vaardigheden die zij nodig hebben voor hun toekomst.  

We werken actief aan het vergroten van zelfkennis, intrinsieke motivatie, kritische (leer)houding, samenwerken en aan het versterken van communicatievaardigheden en zelfverantwoordelijkheid. 

 

We doen dat volgens de volgende visie:

We willen een school zijn waar we door vertrouwen en openheid een uitdagende leeromgeving voor onze kinderen creëren. 

Op onze school werken kinderen, ouders en leerkrachten met elkaar samen met als doel 
het kind in ontwikkeling te laten zijn. 

We werken ontwikkelings- en opbrengstgericht. We bieden kinderen de kans om, vanuit intrinsieke motivatie en het leren van en met elkaar, naar eigen kunnen en talenten optimaal te groeien.