Visie

De Paus Joannes streeft ernaar om een school te zijn met een sprankelende en open sfeer, waar mensen werken vanuit een katholieke grondhouding en met een zichtbaar positieve instelling. Een school met klassen met een reële groepsgrootte, met kundige en inspirerende leerkrachten en met leerlingen die met plezier naar school gaan en positief in het leven staan. Een omgeving waar iedereen zich veilig voelt. Door zowel ons "goede bijzondere onderwijs" als ons "bijzonder goede onderwijs" zullen we een school zijn waar onze leerlingen en hun ouders later met een goed gevoel aan terugdenken, met trots over spreken en met leerkrachten waaraan ze goede herinneringen behouden.
We gaan dit realiseren door in te zetten op de bevlogenheid die de teamleden ervaren in hun werk en op hun betrokkenheid bij de school. Dit doen we door het zeker stellen van de zaken die we nu al goed doen, maar tevens door in te spelen op alle veranderingen en daarop nog beter te (leren) anticiperen. Daarnaast gaan wij onze voorbeeldfunctie en rolmodel voor de leerlingen én voor elkaar intensiveren. Dit doen wij door het (verder) ontwikkelen van het vermogen om onszelf te managen, (leren) elkaar aan te spreken en door "denken in mogelijkheden" tot essentieel gedragselement in onze cultuur te maken. De ontwikkeling van onze school en de versterking van de persoonlijke kracht van allen die bij ons werken gaan op deze wijze hand in hand.