Dyslexie

Dyslexie

Het belangrijkste kenmerk van dyslexie is dat er een hardnekkig probleem is bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau.

Dyslexie heeft ook invloed op de studievaardigheden en het vermogen om te structureren/ordenen.

Wij helpen de kinderen met dyslexie door:
-veel extra oefening in  het (technisch) lezen
-extra materialen te gebruiken bij toetsen die voor dyslectische kinderen door Cito zijn ontwikkeld


-Het Twentsch logopediecentrum kan onder schooltijd dyslexie behandelen (voor meer informatie: onderdeel Zorg: logopedie). Hieraan zijn kosten verbonden.

Wij werken volgens het dyslexieprotocol Paus Joannes (op school verkrijgbaar)

Algemene kenmerken dyslexie zie: http://www.steunpuntdyslexie.nl/wat-is-dyslexie/herkennen-van-dyslexie/