Fysiotherapie/Ergotherapie

Sommige kinderen hebben problemen op het gebied van de fijne motoriek (schrijfmotoriek) of de grove motoriek. Schrijven, lekker bewegen of juist stilzitten en je kunnen concentreren kan dan lastig zijn. 
De fysiotherapeut en ergotherapeut zijn de specialisten op het gebied van bewegen.

Elk schooljaar wordt er door de fysiotherapeut in de groepen 2 tot en met 4 een klassikale screening uitgevoerd. Deze observatie geeft een beeld van de fijne motoriek (bijv. schrijven, knippen, plakken, kleuren) van uw kind. De fysiotherapeut geeft de leerkrachten tips en adviezen. Op deze manier kunnen motorische problemen tijdig gesignaleerd worden. Goed aanleren is tenslotte efficiënter dan iets afleren. Wanneer nodig kunt u als ouder/verzorger contact opnemen met de fysiotherapeut. 

U bent vrij om contact te zoeken met een fysiotherapeut of ergotherapeut die uw voorkeur geniet.
Binnen onze school is een fysiotherapeut werkzaam, waar we veelvuldig gebruik van maken.

Wilt u fysiotherapie op onze school?

Neem contact op:
tel: 053-7000000
mail: d.voortman@fyon.nl