Interzuilaire opvangklas/Co-teaching

Voor kinderen met een (grote) taalachterstand is het goed dat zij extra ondersteuning krijgen. Daarvoor hebben we in Enschede de interzuilaire opvangklassen. In deze klas gaat alle aandacht naar het leren van de taal. Kinderen uit groep 2 van de basisschool kunnen drie ochtenden naar een opvangklas. De overige schooltijd gaan de kinderen naar hun eigen kleuterklas op hun eigen school. De kinderen zitten voor een periode van één jaar in de opvangklas. De aanmelding gebeurt door de basisschool waarop uw kind zit. Uiteraard gaat dit in overleg en met instemming van u. Er zijn geen extra kosten verbonden aan de opvangklassen. 

Er kan ook sprake van zijn dat de leerkracht van de opvangklas, enkele uren per week komt ondersteunen  in de kleutergroep op de basisschool. Dit is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Deze vorm van ondersteuning vindt op de Paus Joannes plaats en wordt co-teaching genoemd. Dan begeleiden de co-teachers  onze leerkrachten om de nodige NT2-kennis en vaardigheden toe te passen in hun groep. Op deze wijze krijgen de kinderen met een taalachterstand extra aandacht en begeleiding en kunnen ze optimaal profiteren in hun eigen groep.