LOGOPEDIE

Praten is een belangrijk middel om contact te maken. Met spraak en taal leert een kind te zeggen wat het wil, denkt of voelt. Dat is nodig voor een goede emotionele en sociale ontwikkeling. Spraak en taal zijn ook belangrijk voor het leren op school.

Problemen op het gebied van spraak, taal, adem, stem, mondgedrag, eten en drinken, gehoor, lezen en schrijven en dyslexie behoren tot het werkgebied van de logopedisten. Zij geven training, behandeling en advies op het gebied van mondelinge en schriftelijke communicatie. 

De logopedische behandeling voor kinderen wordt vergoed door de basisverzekering.

U bent vrij om contact te zoeken met een logopedist die uw voorkeur geniet.