Schoolplan 2019-2023

In de link hieronder vindt u ons schoolplan voor de komende vier jaren. 
Hierin wordt beschreven waar we naar toe willen werken, hoe we deze ontwikkelingen in gang zetten en ook borgen en vasthouden. 

Schoolplan 2019-2023

Daarnaast vind u hier ook het schooljaarverslag van 2019-2020. Hierin leest u een evaluatie van het vorige schooljaar en hoe het met onze leerlingen en plannen is gegaan.
Het schooljaarplan van 2020-2021 met daarin de uitwerking van onze plannen voor het huidige schooljaar kunt u opvragen bij de directie.

Schooljaarverslag 2019-2020